Maria Goniewicz

36 tekstów – auto­rem jest Ma­ria Go­niewicz.

Przegląd

jut­ro zos­ta­je odwołane
masz tyl­ko to
co jest teraz

i spójrz
ro­zej­rzyj się
czy tak od zawsze
wyob­rażałeś sobie
szczęście

jeżeli
nie zbierają ci się
łzy do oczu
czy
przek­leństwa na języku
uwierz że
zazdroszczę 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 maja 2014, 18:12

Uwaga

nie za­kochuj się
ostrzegam
tak jak większość ludzi
przed­sta­wia się światu
po­win­nam mieć to na wizytówce

od­wróć myśli
za­nim zaczniesz marzyć
o wspólnej przyszłości

będzie ci przy mnie nieziemsko
racja
ale nikt nie mówi tu o niebie
nie mu­sisz iść za mną w ogień
to i tak będzie piekło

mam błąd wpisany
w akt urodzenia
żyję 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 maja 2014, 15:44

Nieścisłości

wiesz
to jest tak
wszys­cy mają ja­kieś oczekiwania
ja
cze­kam na coś
co nig­dy się nie wydarzy
cze­kam na ko­goś
kto nig­dy się nie pojawi
a inni
ocze­kują ode mnie
że przes­tanę czekać 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2014, 16:12

Z okresu dojrzewania

nie wiem
co ci powiedzieć
byłaś cho­ler­nie czarująca
jednak
czar pozostał
wyłącznie w postaci
rozczarowania 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 maja 2014, 21:49

Wybory

wszys­tko ma swój koniec
tyl­ko ludzie są nies­kończe­nie głupi
mają różne miłości
do wy­boru (człowiek)

chce, żeby był dob­ry w łóżku
chce, żeby był dobry
chce, żeby był 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 kwietnia 2014, 23:37

Zmysły

nikogo
jak ty (dzień
bez ciebie ma swoje
siedem nieszczęść
jak tydzień
sied­mioro dzieci swoich)
w to­bie zaczy­nają się
i kończą mo­je istnienia

siódmym zmysłem badam
twoją niecodzienność
siedem cudów
w jed­nej osobie
Skarbie
ja­ki jest
mój da­ty śmier­ci wyznacznik

i by szóste­go zmysłu pod­dać się rozkoszom
na mnie cze­ka już (bez)kres życia
z ust pog­ry­zionych do krwi
z każdej si­nej ga­lak­ty­ki na skórze
czy z pyłu kosmicznego
powstałaś
szósta była
miłość 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 kwietnia 2014, 02:21

Echo

pod paz­nokciami mam nadal
resztki srebra
zdra­pane­go przyjemnością
z twoich pleców
nie opieraj się już
bo żyć mi się nie chce
i niewiele z te­go życia
pamiętam
wyją we mnie niemiłosiernie
wszys­tkie perspektywy
niemożli­we do wypowiedzenia
bez ciebie (wszędzie ty) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 kwietnia 2014, 06:22

Przepaść

osza­leję ci zaraz
Kochanie
może pójdziemy razem
przepaść

nie przychodzisz

zos­ta­wiasz mi chaos
w nieodeb­ra­nych wiadomościach
każde słowo
ja krok

drżącym głosem
za­pisu­jesz się w mo­jej głowie
po­dob­no tyl­ko ja
że prze­cież codziennie
z moim imieniem za­sypiasz na ustach
Skar­bie, nie prześpij życia

już cię nie będzie
dziękuję za spadek
przepadłam 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2014, 05:17

Kino

oglądam życie jak film
ja to już tyl­ko i wyłącznie
nieuda­ny zbiór liter
na­pisy końco­we
które tak skrupulatnie
układam w swo­jej wyob­raźni
spi­sane bez życia
na nieis­tniejącej kartce

mój włas­ny nekrolog 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 marca 2014, 08:22

Szczerość

uważaj na swo­je dłonie
nie bój się, dob­rze ci idzie
nie ma piękniej­szej koszuli
niż ta szy­ta z twoich kłamstw
założę ją na pogrzeb
będę gwiazdą te­go wieczoru

i cóż
za­nikł strach
cze­go oczy nie widzą, te­go ser­cu nie żal
plu­li mi w twarz ty­mi słowa­mi

gdzie jest obieca­ny Eden
ni­kogo nie ma
ja - jeden

Najdroższa
miałaś scałować mi sen z powiek
nieporozumienie
wy­paliłaś ja­dem mo­je oczy
nie dziw się więc
nie mogę już na ciebie patrzeć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2014, 20:23
Maria Goniewicz

http://www.facebook.com/mgoniewicz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maria Goniewicz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 sierpnia 2015, 01:03Thé vert sko­men­to­wał tek­st Przegląd

27 grudnia 2014, 22:02tsz1919 sko­men­to­wał tek­st Przegląd

30 maja 2014, 18:12Maria Go­niewicz do­dał no­wy tek­st Przegląd